Kompetanse

Senja Samdriftskontor er et autorisert regnskapskontor, godkjent av Kredittilsynet i henhold til lov om autorisasjon av regnskapsførere §§ 6, 11 og 12. Daglig leder Aid Rørset og styreleder Gunvor Tobiassen er statsautoriserte regnskapsførere i henhold til § 4 i samme lov. Dette innebærer bl.a. høgskoleutdanning i emnene finansregnskap, rettslære og skatte- og avgiftsrett. I tillegg må autoriserte regnskapsførere ta etterutdanning hvert år i de samme emnene. Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere har bestemmelser om dette.

Vi er også medlem av Regnskap Norge.

Ønsker du å vite mer, ta kontakt eller les mer på disse sidene:
kredittilsynet.no
regnskapnorge.no
lovdata.no

 

Hvilke typer kunder jobber vi med?

Vi har erfaring med oppdrag for

  • fiskere
  • butikkhandel
  • drosjer
  • konsulentfirma
  • reiseliv
  • transportfirma
  • helseforetak
  • og så videre... 

Vår spesialkompetanse inkluderer lottoppgjør og skattemelding for fiskere og lottakere.