Tjenester

Vi utfører alle slags regnskapstjenester;

  • regnskap og mva-oppgjør
  • lønn/lottoppgjør
  • terminoppgaver
  • lønns- og trekkoppgaver
  • fakturering og purring

Les mer...

Kompetanse

Senja Samdriftskontor er autorisert regnskapsfører, godkjent av Kredittilsynet i henhold til lov om autorisasjon av regnskapsførere §§ 6, 11 og 12. Daglig leder Aid Rørset og styreleder Gunvor Tobiassen er statsautoriserte regnskapsførere i henhold til § 4 i samme lov.


Praktisk informasjon

Hva skal dere sende oss?
Dette avtales med den enkelte når vi inngår en avtale, og kommer - som med priser - helt an på hva du vil at vi skal hjelpe deg med.